Inheemse bomen

Een greep uit ons assortiment

In de afgelopen eeuwen is de mens veel bezig geweest met het verplaatsen en introduceren van beplanting. Exotische soorten zijn vanuit o.a. de Balkan, Zuid-Europa en Midden-Amerika naar Nederland geëxporteerd en in vele parken en tuinen toegepast. Hoewel dit de soortenrijkdom en diversiteit heeft vergroot is er in de laatste eeuwen veel inheemse beplanting verloren gegaan.

Waarom willen we eigenlijk inheemse bomen en struiken toepassen? Na de laatste ijstijd hebben zich in Nederland en België diverse soorten bomen en heesters zich geworteld. Deze zijn gewend aan het klimaat, leefomgeving en de flora van ons land. Hierdoor is het toepassen van inheemse bomen in de buitengebieden een goede keuze. De synergie tussen flora en fauna is hier het meest optimaal. Door de beperkte keuze in blad en bloemkleuren adviseren wij terughoudend te zijn deze bomen in woonkernen toe te passen.

Soorten inheemse bomen

In ons assortiment onderscheiden wij 3 typen inheemse bomen; inheemse bomen zonder herleidbare herkomst, inheemse bomen met herleidbare (geselecteerde) herkomst en inheemse (geselecteerde) autochtone bomen.

  • Inheemse bomen zonder herleidbare herkomst bedoelen we bomen die van oudsher in Nederland voorkomen, maar de herkomst van het zaad is onbekend.
  • Inheemse bomen met herleidbare (geselecteerde) herkomst zijn bomen die van oudsher in Nederland voorkomen en waarvan de zaadherkomst bekend is. De selecties zijn gemaakt op habitus en ziekteresistentie. Omdat men voornamelijk bomen vraagt met uniforme habitus is deze geselecteerde herkomstgroep bij ons het grootst.
  • Inheemse (geselecteerde) autochtone bomen vormen een bijzondere groep binnen de inheemse bomen. Deze bomen komen van oudsher uit Nederland en hebben een eeuwenlange natuurlijke selectie doorgemaakt. Door onderzoek naar groeiplaats, herkomst en DNA probeert men met zoveel mogelijk nauwkeurigheid te vast te stellen welke beplanting werkelijk autochtoon is. De belangrijkste criteria voor deze selectie is herkomst, habitus is dus niet meegenomen in de selectie, de groeivorm van de autochtone boom kan hierdoor afwijken van zijn soortgenoten.

Hieronder nemen we een greep uit ons assortiment inheemse bomen uit de boomkwekerij. De selecties zijn achter de plantnaam vermeld. Indien u geïnteresseerd bent in onze volledige voorraad, kunt u onze Voorraadlijst downloaden.

voorraadlijst