Autochtone bomen

Op de boomkwekerij van Frowein worden inheemse bomen van verschillende soorten, maten en herkomsten gekweekt. Hiermee biedt Frowein bomen aan met een betrouwbare herkomst.

Inheemse bomen zijn soorten die zich na de laatste ijstijd 13.000 jaar geleden, vanuit Zuid Europa over Noordwest Europa, waaronder Nederland, via natuurlijke weg verspreid hebben.

Autochtone soorten (ook wel genetisch inheems genoemd) zijn natuurlijke inheemse selecties die zelfstandig meer dan 100 jaar zichzelf in stand houden in een bepaald gebied. Dit kunnen bossen zijn maar ook individuele planten (ook wel relict opstanden genoemd). Autochtoon (genetisch inheems) plantmateriaal is beter aangepast aan de Nederlandse klimatologische omstandigheden. Verder levert het een grotere bijdrage aan de biodiversiteit, omdat de levenscyclus van de inheemse fauna en andere micro-organismen beter is afgestemd op de groeicyclus van de autochtone bomen en struiken. Ook de bloei- en vruchttijden passen beter bij de aanwezige autochtone fauna dan niet autochtone herkomsten. Dit is door diverse internationale onderzoeken bewezen.

Het belang van autochtone selecties ligt verder in het feit dat zij bijdragen aan het in stand houden van de gehele soort, door de genetische diversiteit. In het verdrag van Rio de Janeiro is afgesproken dat alle landen de plicht hebben om hun autochtone plantopstanden te beschermen en in stand te houden. Autochtone selecties zijn met name interessant voor toepassing in natuurlijke beplantingen. Zij behouden en versterken de biodiversiteit en zijn minder vatbaar voor ziekten, plagen en weersinvloeden.

Ten slotte bestaan er naast autochtone selecties nog geselecteerde inheemse soorten. Deze soorten zijn geselecteerd op hun habitus als boom (rechte hart-tak, vertakking, etc.) en ziekteresistentie. Er bestaan verschillende aangeplante “bronopstanden” waar de zaden worden geoogst. Geselecteerde inheemse selecties zijn met name geschikt om als laanbomen in het buitengebied te planten.
In de rassenlijst bomen zijn de (genetisch) inheemse selecties terug te vinden die in Nederland en omringende landen gedocumenteerd zijn. Deze rassenlijst wordt continue bijgehouden en is te raadplegen via www.rassenlijstbomen.nl. Dit is wellicht een nuttig hulpmiddel voor de juiste keuze van uw plantmateriaal! Boomkwekerij Frowein kan U verder adviseren over de beschikbaarheid en toepassing van de diverse autochtone en geselecteerde herkomsten.

Autochtone Bomen quercus robur

Quercus Robur
Autochtone Bomen fraxinus excel swolgen

Fraxinus Excel Swolgen
Autochtone Bomen betula doornbos

Betula Doornbos

Certificering door Selectplant

Op onze boomkwekerij vinden we het belangrijk dat autochtone (genetisch inheems) bomen geherintroduceerd worden, zodat scheefgroei in ecologische processen wordt teruggedrongen. De genetisch inheemse bomen op onze boomkwekerij zijn onder andere afkomstig van de genenbank van Staatsbosbeheer. In deze genenbank zijn ongeveer 3500 accessies opgenomen van zo’n 50 verschillende soorten, die als autochtoon zijn aangemerkt. Daarnaast kweken wij diverse inheemse bomen met een geselecteerde herkomst uit zowel Nederland als het buitenland. Selectplant draagt zorg voor de certificering van de bomen. Selectplant is een keurmerk dat de soortechtheid van de inheemse boomsoorten traceerbaar maakt.

Uitgebreid sortiment

Bij Boomkwekerij Frowein beschikken we over een uitgebreid sortiment aan inheemse bomen die van nature in Nederland voorkomen. De esdoorn, eik, els, berk en beuk vormen maar een kleine greep uit het totale sortiment.

Etiketkering van beplanten en complete levering

Bij Boomkwekerij Frowein adviseren we u graag bij het maken van een passende keuze. Met vragen kunt u altijd terecht bij onze ervaren medewerkers. U kunt indien gewenst de bomen uit de boomkwekerij markeren. We zijn in staat om onze klanten compleet te leveren en de beplanting te voorzien van etiketten. Uiteraard is levering op het werk mogelijk.
Met combinatie van jarenlange kennis en onze gecertificeerde bomen kunnen we de garantie bieden dat wij bomen leveren van een goede kwaliteit van een betrouwbare herkomst.

Wij hopen dat u binnenkort contact opneemt en u persoonlijk te ontmoeten bij Boomkwekerij Frowein

Voor vragen mail of bel 0485 311 733.

team-frowein